Aug 29, 2023

VP Naseem inaugurates Malé Waste Transfer Station

Read more

Jul 4, 2022

NAKAI Alimathà Resort slapped with MVR 300K fine for discarding waste into sea | SunOnline International

Read more

Jul 4, 2022

Alimatha Resort in Vaavu Atoll fined by EPA for food waste dumping after complaints from Atoll Council3

Read more

Jun 9, 2022

VP encourages to install water filtration systems, discloses he uses this system and enjoys filtered water

Read more

Jun 4, 2022

974 tourist facilities currently operational across Maldives

Read more

May 29, 2022

ކުނި ކުދި ކުރާނެ އާލާތްތައް ރަށްރަށަށް ފޯރުކޮށްދެނީ

Read more

May 5, 2022

!ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގައި ބ.އަތޮޅުން މިސާލެއް

Read more

Feb 2, 2022

Maldives : Climate Doublespeak and The Great Deformation – Dhivehi Site

Read more

Dec 9, 2021

Seven islands in Baa Atoll join forces on recycling with Soneva Namoona

Read more

Dec 8, 2021

ބ. އަތޮޅުން ކުނި ރީސައިކަލް ކުރަން ބޭރަށް

Read more

Nov 24, 2021

Resorts no longer allowed to dump any waste into ocean

Read more

Jan 19, 2021

MATI claims resorts “unable” to “abruptly put a stop” to marine pollution

Read more

Jan 4, 2021

ސޮނޭވާ ނަމޫނާ ބ” : ކިހާދޫއާއި ދަރަވަންދޫގައިވެސް ކުނި އެންދުން ހުއްޓާލައިފި”

Read more

Jul 21, 2020

Life is about what you give, not what you get

Read more

Jul 18, 2020

Soneva looks back at 2019 sustainability achievements

Read more

Jul 6, 2020

Soneva Namoona launches online course on tropical organic gardening

Read more

Jul 3, 2020

Award-winning British photographer Matt Porteous becomes first Soneva Namoona Guardian

Read more

Feb 10, 2020

Soneva launches Namoona Baa Initiative, unveils first ‘Eco-Centro’ outside Soneva Fushi

Read more

Oct 15, 2018

Soneva Fushi wins Community Engagement Award at PURE 2018

Read more

Jan 11, 2018

Garbage In, Garbage Out: Waste management in the Maldives | IUCN

Read more
whois: Andy White WordPress Website Developer London

© 2022 Soneva. All Rights Reserved.